Stres v živote

V strese ideme do režimu bojuj alebo utekaj. Myslenie je takmer na nule, imunita tiež, správame sa automaticky. Človek je preťažený a v prípade, že nemá čas úplne sa so stresovou situáciou vysporiadať alebo trvá dlho a deje sa často – čo býva väčšinou, následky sú rôzne. Začína to zmenou myslenia, správania, a keďže telo je v inom chemickom režime – zdravotné problémy k nim patria tiež.

V školskom prostredí často vznikajú rôzne problémy. Prvoradým cieľom metódy bolo riešiť práve ťažkosti s učením vrátane tých, ktoré sa začínajú predponou dys-, (dajú sa veľmi efektívne riešiť). Škola je malým svetom, v ktorom je mnoho rôznych vzťahov a úloh a preto je náročné všetky pokojne zvládnuť. Dieťa v nich nemá veľa možností na výber, často vôbec žiadne, preto sa dostáva do stresu obzvlášť ľahko a často, čo sa hodne odzrkadľuje na jeho výkone a správaní.

V živote nastáva mnoho situácií, ktoré podľa nášho názoru nevieme ovplyvniť. Pretože metóda veľmi konkrétne vie, ako rôzne modely reakcií vznikajú a vie ich aj celkom konkrétne a efektívne riešiť, jej pochopenie a práca s ňou môže úplne zmeniť životné postoje, správanie a zdravie. Na identifikovanie príčiny používa svalový test, Vďaka nemu vie celkom presne nájsť riešenie iným spôsobom, na aké sme zvyknutí, vrátane vysokej efektivity v porovnaní s inými spôsobmi.

Veľkým benefitom metódy je fakt, že klient sám hľadá nové riešenia v téme, ktorá ho stresuje, v tej, pre ktorú sa sám rozhodne. Pretože identifikovaním stresujúcej emócie a jej následným uvoľnením dokáže vidieť situáciu inak, dokáže nájsť iný spôsob myslenia a správania ako doteraz. Tento efekt je možný vďaka zisteniu, ako veľmi je naše správanie ovplyvňované podvedomím, v ktorom je uložené emocionálne prežívanie najmä z nášho detstva. Práve tieto uložené emócie vieme nájsť a zaujať voči nim nový postoj, keď uvoľníme stres.

Jednoducho povedané – vieme viac žiť každodenný život tak, ako chceme. Vieme sa lepšie vysporiadať s tým, čo nám nejde a čo nás trápi, vieme prežívať viac radosti a cítiť sa fyzicky lepšie.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *