O mne

Moje pôvodné povolanie je učiteľka. V tejto brandži som odpracovala trinásť rokov s deťmi v rozpätí 7-18 rokov. Nakukla som aj do iných profesií – krátky čas ako recepčná v hoteli a spoločníčka aktívnej, dnes už nežijúcej spisovateľky v Rakúsku. Počas vysokoškolského štúdia to boli rôzne brigády vo výrobe či prax v detskom letnom tábore. 

Každá práca, ktorou som prešla, má dnes pre mňa hlboký zmysel. V zisťovaní, čo je pre mňa to pravé v rozmere daností aj záujmov. V porovnaní, ako rozdielne v nej treba používať svoje schopnosti. Vedieť sa obracať tvorivo, vedieť sa prispôsobovať, alebo sa nastaviť celkom inak pri výrobe, kde treba doslova strojovo fungovať. Pri tom všetkom som sa potýkala s problémami ako každý. S takými, o ktorých mi nikto nehovoril, ani ma na ne nepripravil, lebo sa to u nás spoločensky nezvyklo. (dnes je to lepšie, ale máme čo doháňať). 

To všetko ma priviedlo k metóde Three In One Concepts, systém One Brain. Jej spôsob práce mi okamžite sadol. Emócie sú môj život a dovtedy som namiesto porozumenia sebe len tápala. V období socializmu nebol Google, odborná literatúra veľmi útla, systém bol o očakávaní zvonku bez väčšej snahy nájsť to, čo je vnútri. Hneď s prvou konzultáciou pred 25 rokmi som konečne našla to, čo potrebujem.

Porozumieť si úplne, až detailne. Vedieť, čo potrebujem ja, nie to, čo si myslelo okolie. Poznať svoje prirodzene dané reakcie, vedieť, prečo sú a čo s nimi môžem urobiť. 

Rýchly a výrazný efekt sa prejavil okamžite a prišlo rozhodnutie metódu študovať. Odvtedy – je to 10 rokov, sa jej venujem intenzívne. Stala sa prvým a zatiaľ vždy dostačujúcim poradcom v mojom živote. Priniesla nesmierne pochopenie toho, ako môžem svoj život prebudovať tam, kde chcem a vidieť konkrétne výsledky, často veľmi rýchlo.

 Najviac radosti mi prináša spojenie mojej profesie s metódou – práca s deťmi. Deti často viac ako dospelí ukazujú veľké odhodlanie pozrieť sa emocionálne náročným situáciám do očí a urobiť všetko, čo môžu pre riešenie svojich problémov.

Vzdelanie potrebné na získanie certifikátu Three In One Concepts, One Brain
Základný výcvik – min. 300 hodín absolvovaných kurzov
Nástroje profesie
Základný One Brain
Kód tela
One Brain pre pokročilých
Hlasnejšie ako slová
Štrukturálna neurológia
Vzťahy v ohrození
Svalové okruhy, bolesť a pochopenie
Detstvo, sexualita, starnutie
Dospievanie, zrelosť, láska
Vhľad do štruktúr a funkcií pre pokročilých
Praktikum konzultanta
Výcvik konzultanta


Mnou absolvované tematické kurzy:

  • Barometer správania
  • Životné zmeny
  • Žiadne výhovorky
  • Zneužívanie
  • Vedomé starnutie
  • Chamtivosť, vina a Boh
  • Mozog a barometer
  • Rozprávanie príbehu