Kontakt

Mgr. Denisa Kochová

FB Súvislosti

FB V súlade so sebou

0911 174 139

denisakochova11@gmail.com

M. R. Štefánika 9. Vzdelávacie centrum Revúca

dĺžka konzultácie 60 – 90 min.

cena 30 – 40 €

možné dohodnúť besedu

U P O Z O R N E N I E: Individuálna konzultácia nenahrádza lekársku starostlivosť. Je doplnkovou a preventívnou metódou. Neodporúčam vysádzať lieky, ktoré predpísal lekár.

Emócia je ako loďka. Keď stratím veslo, môže ma odniesť ďaleko od brehu.