O metóde

Stres znamená akúkoľvek nepohodu prežívanú v danej situácii či vzťahu, čo nám bráni správať sa podľa svojich túžob a možností. Tým sami sebe neumožňujeme prežívanie radosti, úspechu, ani spätnú väzbu tam, kde je dôležitá. Automaticky používame programy správania, ktoré vznikli v podobných situáciách spojených so stresom. Skrátka nerobíme to, čo chceme.

Systém One Brain, metóda Three In One Concepts, skúma a rieši stres už takmer päťdesiat rokov. Vie, ako na stres reaguje mozog, čo sa deje s telom, ako to súvisí s naším správaním. Vynikajúco má zmapované vrodené danosti a spôsoby, akými jednotlivci reagujú na konkrétny stres. Vďaka používaniu svalového testu dokáže presne rozpoznať, akú emóciu človek v konkrétnej stresovej situácii prežíva, ako sa pod jej vplyvom správa. Pomocou kineziologického prístupu vie nájsť udalosť najlepšiu na uvoľnenie a pochopenie stresu v podvedomej úrovni, čím umožňuje efektívne a trvalé riešenie problému.

Konzultáciu vedie klient, ktorý určuje tému, kde chce zmeniť správanie. Počas odblokovania emocionálneho stresu, ktorý je s témou spojený, sám nájde to najlepšie riešenie, ktoré dokáže v živote uplatniť. Tým sa stáva jedinou autoritou, ktorá môže ovplyvňovať jeho život, a to je súčasťou práce pri akomkoľvek probléme.

Témy

Metóda pracuje súčasne v troch rovinách – myslenie, cítenie, telo, preto môže pomôcť v ťažkostiach, ktoré sa týkajú všetkých.

  • problémy s učením – dys-funkcie, nechuť k učeniu, pomalé učenie, písanie, čítanie, nechuť chodiť do školy, problém so skúšaním, testovaním, komunikáciou pred triedou…..
  • problémy s uplatnením v živote – samostatnosť, práca, vhodná práca, schopnosť presadiť sa
  • problémy vo vzťahoch v rodine, na pracovisku, s ľuďmi všeobecne, vzťah k sebe – podceňovanie, obviňovanie, ľutovanie, pasivita, bojovnosť
  • problémy zdravotné

Všetky naše starosti pod nadpisom Nevyriešiteľné majú v podstate spoločného pôvodcu – niekde niekedy v nejakých okolnostiach zvíťazilo naše vnútorné presvedčenie, že s tým, čo sa deje, už nemôžeme nič urobiť, že to už inak nebude. Úlohou odblokovania stresu v danej téme je dovoliť si vidieť možnosti, ktoré v strese nevidíme, pretože redukuje naše myslenie aj imunitu. Takže sme skrátka schopní opakovať automaticky iba tie postupy, ktoré sme sa kedysi pod jeho vplyvom naučili.

Three In One Concepts

Three In One Concepts, systém One Brain ukazuje spôsob, ako žiť plnší a pokojnejší život. Prijatím reality bez vzletných rečí a prikrášľovania pomáha nájsť svoju skutočnú ľudskú podstatu. Priamym, zároveň citlivým a láskavým spôsobom dáva životu nový rozmer cez pochopenie súvislostí vnútorného prežívania a vonkajšieho sveta, ktoré dokáže spojiť do harmónie.