Stačí jediná skúsenosť pod vplyvom emócií, aby sme si vytvorili názor a podľa neho sa správali, aj keď to môže byť celkom inak.

Tak začína program automatického reagovania bez zváženia všetkých súvislostí.

Kedy je vhodný čas na konzultáciu?

Vtedy, keď vidíme, že máme problém. Je dobré vedieť ho pomenovať. Keď je problémov viac, alebo ho nevieme presne identifikovať, ale chceme niečo zlepšiť, môžeme ho ujasniť v úvode konzultácie. Podstatné je naše vlastné rozhodnutie urobiť zmenu v živote tak, že ju nájdeme sami, konzultant pomocou metódy iba pomáha nájsť to, čo je pre nás v danej možnosti s plným rešpektovaním našej osobnosti najlepšie.

Dôvody širokého uplatnenia metódy

  • pracuje s emóciami, ktoré sú súčasťou každodenného života
  • stres – negatívnu emóciu – môžeme pociťovať v akejkoľvek súvislosti
  • pôvodne vznikla na uľahčenie učenia, kde vie dosiahnuť výrazný efekt bez dlhodobej práce klienta
  • pre získanie atestu certifikovaného konzultanta je potrebné štúdium s praxou, ktoré zahŕňa všetky vývinové obdobia človeka vrátane prenatálneho
  • vie rozpoznať a rešpektovať potreby človeka ako jedinečnej osobnosti, bez ľuďmi určených noriem, ktoré sú často zavádzajúce
  • vie nájsť a spracovať aj genetické súvislosti týkajúce sa emocionálneho prežívania a z neho vyplývajúceho správania
  • pretože pracuje s klientom na úrovni rozumovej, psychickej aj fyzickej súčasne, často pomáha aj pri zdravotných ťažkostiach
  • v spôsobe práce je uplatnený princíp vlastnej vôle a zodpovednosti za seba
  • nehodnotí, nedáva riešenia, ale ich pomáha nájsť podľa vlastných schopností, čím učí klienta vedieť si pomôcť aj v iných situáciách